Προτάσεις

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

"Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken, es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen." Thomas Mann